Book on Sterilization available in most major languages

Cover of first edition of the book (1996)

Cover of the first edition (English) of the book (1996)

The first edition of the book, was published in 1996 with approval of the then ESH (European Society for Hospitals Sterile Supply). It was in the English language and publication was through HEART Consultancy itself. Since that time it has been published into a wide range of languages. In several countries it has become the official textbook for training of staff in the CSSD. The various editions have been edited and verified with sterilization associations and companies in the respective country. The editions are available through the respective publisher. By clicking on the image of the book or the language name you will get more detailed information of the selected book.
At the moment the  Chinese version is yet being compiled. It is expected to be published by the end of 2024
Notice: On 25-11-2023 Jan has transfered the copyright of his books and eLearning to the Sterilization Association of the Netherlands (SVN). For information on the various edtions please contact SVN. E-mail: secretariaat@sterilisatievereniging.nl

Language  Cover ISBN/Title Edition Year In collaboration with; Publisher
Flagsp-lgflag
Spanish
Español
978-3-88681-184-7
Limpieza, Desinfección y Esterilización de Productos Sanitarios
3 (eBook) 2022 Antonio Matachana, S.A.
You can order the book at:
MHP Verlag, Germany
Flag-no-lgflagNorwegian
Norsk
978-90-75829-12-9
Rengjøring, Desinfeksjon og Sterilisering av Medisinsk Utshttp://www.sterilforsyning.no/tyr
2 2022 NFS, Norsk Forening for Sterilforsyning
You can order the book at the Webshop of NFS

Latvian
Latviski
NL-Renkum HEART Consultancy 20211109 Book Sterilisation Jan Huijs Cover Latvian Medicīnisko ierīču sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā 1 2021 Sterivita/IKSA. Infekciju Kontroles un Sterilizācijas Asociācijā http://www.Sterivita.lv
You can order the book at: Arbor, Lv
Swedish
Svenska
978-90-75829-10-5
Rengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniska produkter
1 2021 Steriltekniska Föreningen. Swedish translation by  Birte Nielsen Oskarsson of the Skånes Universitetssjukhus Malmö, Sweden.
You can order the book at: Steriltekniska Föreningen.
Flag-nl-lgflagDutch
Nederlands
978-90-75829-09-9
Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom. 4e druk
4 2021 SVN, Sterilisatie Vereniging Nederland. Interster  International, Wormerveer, Netherlands
Flag-uk-lgflagEnglish Cover of the English version of the book: Sterilization of Medical Supplies by Steam 3d edition. Compiled and Published Through MHP Verlag, Germany 978-38-8681-102-1
Sterilization of Medical Supplies by Steam
3  2010 WFHSS, World Federation for Sterilization Sciences.
MHP Verlag, Germany
Flag-nl-lgflagDutch
Nederlands
978-90-75829-08-2
Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom. 3e druk
Uitverkocht
3 2018 SVN, Sterilisatie Vereniging Nederland. Interster  International, Wormerveer, Netherlands
Flag-nl-lgflagDutch
Nederlands
2012-12-2015. Cover of the Dutch version of the book. Realized and pubished through Interster, Wormerveer, The Netherlands. 978-90-75829-05-1
Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom
Uitverkocht
2a  2014 SVN, Sterilisatie Vereniging Nederland. Interster  International, Wormerveer, Netherlands
Flag-fr-lgflagFrench
Français
2008-09-01. Cover of the French version of the book. Stérilisation des dispositifs médicaux par la vapeur. Realized and published through MHP Verlag, Germany. 978-38-8681-139-7
Stérilisation des dispositifs médicaux par la vapeur.
 2  2016 SF2Société Française des Sciences en Stérilisation
MHP-Verlag, Germany
Flagsp-lgflagSpanish
Español
2016-03-10. Cover of the Spanish version of the book. Esterilización de Productos Sanitarios. 2nd Edition. Realized through Matachana, Barcelona, Spain. Published through MHP Verlag, Germany 90-75829-03-5
Esterilización de Productos Sanitarios
 2  2016 Antonio Matachana, S.A.
MHP Verlag, Germany
Flagrs-lgflagRussian
ру́сский язы́к
2013-03-05. Cover of the Russian version of the book. Realization was through DGM, Moscow. Publication through MHP Verlag, Germany  978-3-88681-110-6
Стерилизация паром медицинских изделий Общая теория
 1  2013 DGM ФАРМА АППАРАТЕ РУС Moscow.
MHP Verlag, Germany
Flag-id-lgflagPolish
Polski
2011-06-22. Book cover Polish version of the book on Sterilization of Medical supply. Sterylizacja ZasobówMedycznych 978-83-932434-02
Sterylizacja ZasobówMedycznych
 1 2011 PSRSDM, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej
Flag-no-lgflagNorwegian
Norsk
2014-02-20. Cover of the Norwegian version of the book. Realized and published throu the Norsk forening for Sterilforsyning. 978-90-75829-07-5
Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr
Out of print
 1  2014 NFS, Norsk Forening for Sterilforsyning
NFS, Norsk Forening for Sterilforsyning
Flag-tu-lgflagTurkish
Türkçe
Book cover: Turkish 2010 90-75829-04-3
Týbbi Malzemelerin Buharla Sterilizasyonu
 1  2010  MSUD, Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Derneği
MSUD
 Flag-ja-lgflag
Japanese
日本語
Cover of the Japanese version of the book. Realised through Meilleur, Tokyo; Published through Nakayama publishers, Tokyo, Japan.  978-4521736730
医療現場の清浄と滅菌
1   2012 Meilleur Co., Ltd.
ミュール株式会社中山書店 Nakayama publishers, Tokyo, Japan

 

Sterylizacja Zasobów Medycznych

P-WarsawStowarzyszeniaSterylizacja20110622BookCoverSterylizacjaZasobówMedycznychSterilizationOfMedicalSuppliesBySteamJanHuijs Sterylizacja Zasobów Medycznych
Cena książki wynosi 45,00 PLN + koszty przesyłki w następującym rozliczeniu:
Koszt przesyłki – 1 – 5 egz. od 11,50 – 13.00 PLN
Przesyłki powyżej 5 egzemplarzy wysyłamy kurierem koszt około 40,00 PLN
Przy składaniu zamówień należy podać dokładny adres i dokonać wpłaty na następujące konto Stowarzyszenia
PKO BP I Oddział w Bydgoszczy Nr 52102014620000730200189969

Rozwój nauk medycznych, szczególnie w technikach aseptycznych terapii inwazyjnej, oraz ciągle zmieniający się „świat” drobnoustrojów i czynników patogennych dla człowieka, wymusza równoległy postęp w technologiach dekontaminacji, w rozwoju znanych, oraz w poznawaniu nowych metod i procesów mikrobójczych. Reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (oczyszczanie, dezynfekcja, sterylizacja) i sterylizacja wyrobów „czystych”, to też wyzwanie w obszarze różnorodności surowców i materiałów, z których wyroby są wykonane, oraz wyzwanie z powodu skomplikowanej geometrii ich kształtów (wąskie długie światła, gwinty, nity, zamki przewlekane, itd.). Powyższa sytuacja wymusza dysponowanie nowymi skutecznymi w dekontaminacji technologiami, oraz wykonywanie czynności reprocesowania przez osoby profesjonalnie do tego przygotowane. Uzawodowienie tej grupy pracowników medycznych i powołanie nowego zawodu „technika sterylizacji medycznej”, oraz kadry specjalistów zarządzających tymi procesami, stają się dziś wyzwaniem pilnym. Opracowanie autorstwa Jana Huysa, stanowi jeden z podręczników podstawowych dla nauki w zawodzie „technik sterylizacji medycznej”, oraz dużą pomoc merytoryczną dla innych zawodów medycznych zainteresowanych użyciem produktów sterylnych, prezentujących wysoką jakość i spełniających wymogi określone normami. Redakcja Stowarzyszenia

Ordering

You can order this book through Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej here

Стерилизация паром медицинских изделий

RU-MoscowDGM-20130305BookCoverRussianVersion20130305FrontOnly_3039x4341_1520x2170Стерилизация паром медицинских изделий
Общая теория

Четвертое издание, переработанное и дополненное

Копирайт © Ян Гёйс

ISBN: 978-3-88681-110-6

Интернет: DGM: www.dgm.su

Общеизвестно, что сегодня внутри- больничные инфекции (ВБИ) являются одной из самых острых проблем здра- воохранения. По некоторым данным, уровень ВБИ в мире, в среднем, со- ставляет около 7-8%. В России и странах СНГ этот процент может быть выше. При этом экономический ущерб от внутрибольничных инфек- ций огромен: затраты на долечивание больных, инфицированных в условиях ЛПУ, во много раз перекрывают рас- ходы на предупреждение ВБИ за счет построения эффективной системы инфекционного контроля в ЛПУ, гра- мотно организованных процессов стерилизации медицинских изделий. Несмотря на остроту проблемы, про- фессиональной литературы на эту тему в нашей стране не хватает. Книга Яна Гёйса «Стерилизация паром медицинских изделий» восполнит этот пробел и станет источником получения полезной информации для работников здравоохранения, сотрудников лечеб- но-профилактических учреждений, студентов медицинских вузов. Книга «Стерилизация паром меди- цинских изделий» выдержала четыре издания на английском языке, при- обрела популярность в Европе и уже переведена на многие языки. На русском языке книга издается по инициативе и на средства группы ком- паний DGM — ведущего в странах СНГ поставщика оборудования для постро- ения систем инфекционного

Ordering

You can order the book here at DGM, Moscow

 

 

医療現場の清浄と滅菌

Cover of the Japanese version of the book. Realised through Meilleur, Tokyo; Published through Nakayama publishers, Tokyo, Japan.

医療現場の清浄と滅菌

登録情報
単行本: 304ページ
出版社: 中山書店 (2012/11/14)
言語 日本語
ISBN-10: 4521736734
ISBN-13: 978-4521736730
発売日: 2012/11/14

おすすめ度: この商品の最初のレビューを書き込んでください。
Amazon ベストセラー商品ランキング: 本 – 106,382位 (本のベストセラーを見る)
13位 ─ 本 > 医学・薬学 > 医学一般 > 衛生・公衆衛生学
カタログ情報を更新する、画像についてフィードバックを提供する、または さらに安い価格について知らせる
目次を見る

推薦のことば

このたび、滅菌の基本である高圧蒸気滅菌の原理と仕組みを中心に、初心者の方にも理解していただける教科書ともいえる素晴らしい書物が、高階雅紀先生(大阪大学医学部附属病院材料部部長、病院教授)のご尽力により日本語訳されて刊行されることになりました。「Sterilization of Medical Supplies by Steam(高圧蒸気滅菌による医療器材の滅菌)」です。著者はJan Huijs(ヤン・ハュス氏)で、オランダの王立技術者協会、同滅菌材料協会、滅菌供給業務世界会議の要職を務めているHEART Consultancy(ハート・コンサルタンシー)社の代表です。

我が国においては、日本医療機器学会の認定として第二種滅菌技士が2000年に、第一種滅菌技師が2003年に誕生して以来、滅菌に関する知識や技術水準は飛躍的に進歩を遂げてきましたが、欧米諸国での滅菌に関する技術や考え方を学ぶ機会は十分とは言えません。医師および看護師の教育を担う医育機関での滅菌に関する教育カリキュラムがまだ充実していないからです。

本書を覗いてみると、全体として三部構成となっており、第一部「概論」では、高圧蒸気滅菌に焦点を絞って滅菌工程の理論を詳細に解説しています。第二部の「日常の蒸気滅菌業務」では、器材の洗浄から滅菌、そして搬送・保管などの一連の業務について解説しています。第三部の「滅菌技術者のための項」では、蒸気滅菌器の補修と保守をおこなう技術者を対象として、その業務に関するガイドラインなどを紹介しています。

滅菌業務に係るすべてのスタッフに焦点を当てて大変わかりやすく書かれており、あたかも小説を読んでいるがごとく吸い込まれてしまいます。特に滅菌に関する国際基準であるInternational Organization for Standardization(ISO: 国際標準化機構)の難解な言い回しなどが、とても理解しやすく、図表や絵を示しながら書かれている点は大変感銘を受けました。

滅菌サプライ部門で働くスタッフは、本書により普段疑問に思っている事や、誤解している事などが明らかとなり、理解した上で業務に関わることができるようになります。これは、滅菌技術の水準を高めるばかりか、医療安全も考慮した日常業務に携わることが可能となり、患者安全に向けて大変意義あることです。

執筆者のJan Huijs氏は、母国のオランダでの活躍のみならず、かねてより中央アフリカ共和国やカメルーン、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニアなどアフリカ諸国においても活動しています。医療機器の滅菌に関する訓練や講義などを積極的におこなって、その地域の滅菌に関するレベルの向上に寄与しています。我が国に対しても、2012年開催の第87回日本医療機器学会(札幌)および第13回World Forum for Hospital Sterile Supply 2012(WFHSS: 滅菌供給業務世界会議2012)(大阪)での講演に来日するなど、積極的に活動しています。

本書が、滅菌サプライに関わりのある皆様の日常業務にたいへん役立つものと確信しております。必携の書として活用していただけることを切望いたします。

2012年7月吉日

東京医療保健大学/大学院 教授

大久保 憲

Translation

This Japanese version of the book was translated and produced through

Meilleur

Publisher:

 

Order

You can order this book at Amazon.com