Book: Rengjøring, Desinfeksjon og Sterilisering av Medisinsk Utstyr

Rengjøring, Desinfeksjon og Sterilisering av Medisinsk Utstyr

Norsk oversettelse av Anne Solberg og Vigdis Haram.

ISBN 978-90-75829-12-9
NUR 954 biomedisinsk teknologi

Forebygging av infeksjonssykdommer er viktigere enn noen gang. Krav til korrekt rengjøring, desinfeksjon og sterilisering er viktig for å bryte smittekjeden.  I vårt daglige arbeid får vi nye kompliserte kirurgiske instrumenter i takt med utvikling av nye operasjonsmetoder. Utviklingen stiller økte krav og kompetanse i vårt fag.
Norsk Forening for Sterilforsyning formål er blant annet:

  • Å være en bidragsyter og faglig premissleverandør innen utdanning og kompetansehevende virksomhet, også innen formell utdanning.
  • Å være en aktiv samarbeidspartner for den til enhver tid gjeldene høyskole som har ansvar for gjennomføring av lovpålagt utdanning. NfS skal bidra konstruktivt som høringsinstans for utforming av aktuelle fagplaner.
  • Avholde faglige arrangement minst 1 gang i året og ta opp tema og problemstillinger vedrørende sterilforsyning.

Fagboken er utgitt av Jan Huys i samarbeid med Norsk Forening av Sterilforsyning og gir et fundament som fagbok.
Denne reviderte utgaven har et nytt kapittel om rengjøring og emballering av produkter som skal steriliseres.
NfS (Norsk Forening for Sterilforsyning), WFHSS (World Forum for Hospital Sterile Supply) og VEDAS (Vocational Education Disinfection and Sterilization) anbefaler denne boken.

Forord                                            

Det er nå nesten 40 år siden jeg forlot for Ghana, Vest-Afrika, hvor jeg bodde i 7 år. Jeg arbeidet der som tekniker, og var ansvarlig for opprettelsen av en vedlikeholdsservice for sykehusene innenfor helsevesenet i den katolske kirke. Utgangspunktet for arbeidet var hovedsakelig fokus på de faktiske reparasjoner og vedlikehold av utstyr av alle slag. I de senere år har oppgavene forandret seg til mer organisasjonsarbeid og opplæring. Jeg fant at for det meste av utstyret, var et bredt spekter av opplæring og studier av materialer tilgjengelig.  For sterilisering derimot, var informasjonen jeg kunne finne ofte begrenset til korte instruksjoner for bruken av utstyret, uten noen form for bakgrunnsinformasjon. Etter endt kontrakt i Ghana ble jeg bedt om å begynne å forberede opplæringsmateriell for sykehusteknikere. Dermed valgte jeg sterilisering som et av de første emnene. Dette var på begynnelsen av nittitallet, en tid hvor temaet sterilisering var i bevegelse i Nederland. Nederland var i forkant av utviklingen på dette domenet. Retningslinjer for sterilisering og sterilitet var akkurat formulert og ble grunnlaget for de første europeiske standarder for sterilisering, og ble raskt profesjonalisert.

Gode gamle dager! Arbeid som tekniker opp mot medisinsk utstyr i en operasjonssal på et misjonssykehus i Ghana (Asin Fosu, 1982). Etter retur til Nederland ble  HEART Consultancy grunnlagt (1994).

Ettersom årene gikk ble arbeidet mer konsentrert rundt sterilisering av medisinsk utstyr til gjenbruk. Seint men sikkert ble denne boken til, og opplæring ble gitt til sterilsentralmedarbeidere og teknikere slik som her i  Bungudu Hospital, Zamfara State, Nord Nigeria (2011).

Jeg måtte innse at jeg hadde overvurderte mine forutsetninger for å skrive en bok om emnet! For å være bedre forberedt deltok jeg på en opplæring hos Mr. Machiel Jan Bot for Medithema, som introduserte meg med stor entusiasme inn i verden av mikroorganismer, infeksjonsforebygging og sterilisering. For å samle informasjon kom jeg i kontakt med mange steriliserings-relaterte selskaper og blant annet RIVM: Institutt for folkehelse og miljø i Nederland. På den tiden var den nå avdøde Mr. Jack van Asten pådriver for en vitenskapelig tilnærming til sterilforsyning i sykehus over hele Nederland og gjennom sin avdeling håndhevet og forbedret han kvalitetskontroll og validering av steriliseringsprosesser. Fra den informasjonen som sakte men sikkert ble samlet inn, ble den første engelske utgaven opprettet og ble publisert i 1996 under ledelse av ESH, forløperen for dagens WFHSS.

I 2004 ble den nest oppdaterte utgaven utgitt. I løpet av de siste årene har jeg hatt muligheten til å presentere kurs om sterilforsyning i mange land, spesielt i Afrika. Det er en stor opplevelse å se entusiasmen til alle de menneskene som ønsker å gjøre forbedringer på sitt eget felt. Boken har vært et verktøy for å gi grunnleggende informasjon. Med denne tredje utgaven håper jeg dette bidraget til å forbedre steril- forsyning kan fortsette.

Det er viktig at sterilisatoren fungerer som den skal. I mange prosjekter tilbys også opplæring for teknikere.  St. Joseph’s Hospital, Monrovia, Liberia (2015)

Opprinnelig var fokus på opplæring i Afrika, men senere ble workshops presentert i Asia også, slik som her i Kuala Lumpur Hospital (2017). Boken som ble publisert kunne brukes som retningslinje for opplæringen.

Sterilisering er et felt der mange spennende fag og teknologier møtes: fra mikrobiologi, medisin, til teknisk og elektrofag. Et yrke hvor liv og død møtes, der livet på mikronivå  massivt ofres for å beskytte vårt. Ved dette temaet man blir nesten filosofisk av etisk karakter. Denne boken vil være en introduksjon til et svært fascinerende fagfelt, et felt som gir et betydelig bidrag til sikker pasientbehandling.

Jan Huys, HEART Consultancy,
Renkum, Nederland, februar 2022

Forord  (Norsk utgave 2022)

Norsk Forening for Sterilforsyning

Den norske foreningen for sterilforsyning i sykehus ble dannet i 1991. Allerede samme år ble vi aktive i den europeiske foreningen: The European Society for Hospital Sterile Supply,  ESH.

Der deltok vi i diskusjoner og harmonisering av sterilforsyningstjenesten og videreførte kunnskapen til de norske sterilsentralene. Fra midten av 1990 tallet fikk vi i Norge en lærerbok som var skrevet av norske fagpersoner for de ulike fagområdene i sterilforsyningstjenesten. Den boken er nå ”gammeldags” etter alt som er skjedd på de samme fagområdene i de snart 20 årene som er gått.

Den norske foreningen for sterilforsyning har besluttet at det blir denne boken: ”Sterilisering av medisinsk utstyr med vanndamp” som blir den nye lærerboken. Vi ser at denne boken vil gi nødvendig kunnskap om sterilforsyning i helsevesenet. Vi ser også at boken vil gi kunnskap om hygiene, rengjøring, desinfeksjon, sterilisering, lagring og transport, men også økt kunnskap om annet arbeide som foregår i helsevesenet. Ikke minst gjelder dette felles forståelse for vedlikehold av maskiner og utstyr.

Vi ser også verdien i at dette er en lærebok som nå er oversatt til mange språk. Den imøtekommer europeisk lovverk og normer og at det er en allmenn enighet om kunnskapen som presenteres, og den blir stadig forbedret og vi får automatisk mulighet til å følge med.

Vi takker mikrobiolog Mette Walberg for hennes bidrag i oversettelsesarbeidet, og vi takker Knut Elvelund fra Lovisenberg Sykehus og Sykehuset Innlandet, som hjalp oss med vanskelige tekniske navn i oversettelsen til norsk. Størst takk til Anne Solberg både som oversatte og trakk i trådene på den første utgaven. Utgaven du sitter med nå er utgitt i 2021 og er en revidert utgave av tidligere utgivelser. Den har i tillegg et kapittel om emballasje innenfor sterilforsyning, noe som har vært etterspurt siden den første utgaven. Takk til Karin Sæther og Vigdis Haram som på oppfordring fra NfS sa ja til å påta seg oppgaven med oversettelsen av den siste reviderte engelske versjonen. Takk også til forfatter Jan Huys som i stor grad har bidratt og tillatt at det nå foreligger en ny versjon på norsk.

Styret for Norsk Forening for Sterilforsyning

Book on Sterilization available in most major languages

Cover of first edition of the book (1996)

Cover of the first edition (English) of the book (1996)

The first edition of the book, was published in 1996 with approval of the then ESH (European Society for Hospitals Sterile Supply). It was in the English language and publication was through HEART Consultancy itself. Since that time it has been published into a wide range of languages. In several countries it has become the official textbook for training of staff in the CSSD. The various editions have been edited and verified with sterilization associations and companies in the respective country. The editions are available through the respective publisher. By clicking on the image of the book or the language name you will get more detailed information of the selected book.
At the moment the  Chinese version is yet being compiled. It is expected to be published by the end of 2024
Notice: On 25-11-2023 Jan has transfered the copyright of his books and eLearning to the Sterilization Association of the Netherlands (SVN). For information on the various edtions please contact SVN. E-mail: secretariaat@sterilisatievereniging.nl

Language  Cover ISBN/Title Edition Year In collaboration with; Publisher
Flagsp-lgflag
Spanish
Español
978-3-88681-184-7
Limpieza, Desinfección y Esterilización de Productos Sanitarios
3 (eBook) 2022 Antonio Matachana, S.A.
You can order the book at:
MHP Verlag, Germany
Flag-no-lgflagNorwegian
Norsk
978-90-75829-12-9
Rengjøring, Desinfeksjon og Sterilisering av Medisinsk Utshttp://www.sterilforsyning.no/tyr
2 2022 NFS, Norsk Forening for Sterilforsyning
You can order the book at the Webshop of NFS

Latvian
Latviski
NL-Renkum HEART Consultancy 20211109 Book Sterilisation Jan Huijs Cover Latvian Medicīnisko ierīču sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā 1 2021 Sterivita/IKSA. Infekciju Kontroles un Sterilizācijas Asociācijā http://www.Sterivita.lv
You can order the book at: Arbor, Lv
Swedish
Svenska
978-90-75829-10-5
Rengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniska produkter
1 2021 Steriltekniska Föreningen. Swedish translation by  Birte Nielsen Oskarsson of the Skånes Universitetssjukhus Malmö, Sweden.
You can order the book at: Steriltekniska Föreningen.
Flag-nl-lgflagDutch
Nederlands
978-90-75829-09-9
Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom. 4e druk
4 2021 SVN, Sterilisatie Vereniging Nederland. Interster  International, Wormerveer, Netherlands
Flag-uk-lgflagEnglish Cover of the English version of the book: Sterilization of Medical Supplies by Steam 3d edition. Compiled and Published Through MHP Verlag, Germany 978-38-8681-102-1
Sterilization of Medical Supplies by Steam
3  2010 WFHSS, World Federation for Sterilization Sciences.
MHP Verlag, Germany
Flag-nl-lgflagDutch
Nederlands
978-90-75829-08-2
Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom. 3e druk
Uitverkocht
3 2018 SVN, Sterilisatie Vereniging Nederland. Interster  International, Wormerveer, Netherlands
Flag-nl-lgflagDutch
Nederlands
2012-12-2015. Cover of the Dutch version of the book. Realized and pubished through Interster, Wormerveer, The Netherlands. 978-90-75829-05-1
Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom
Uitverkocht
2a  2014 SVN, Sterilisatie Vereniging Nederland. Interster  International, Wormerveer, Netherlands
Flag-fr-lgflagFrench
Français
2008-09-01. Cover of the French version of the book. Stérilisation des dispositifs médicaux par la vapeur. Realized and published through MHP Verlag, Germany. 978-38-8681-139-7
Stérilisation des dispositifs médicaux par la vapeur.
 2  2016 SF2Société Française des Sciences en Stérilisation
MHP-Verlag, Germany
Flagsp-lgflagSpanish
Español
2016-03-10. Cover of the Spanish version of the book. Esterilización de Productos Sanitarios. 2nd Edition. Realized through Matachana, Barcelona, Spain. Published through MHP Verlag, Germany 90-75829-03-5
Esterilización de Productos Sanitarios
 2  2016 Antonio Matachana, S.A.
MHP Verlag, Germany
Flagrs-lgflagRussian
ру́сский язы́к
2013-03-05. Cover of the Russian version of the book. Realization was through DGM, Moscow. Publication through MHP Verlag, Germany  978-3-88681-110-6
Стерилизация паром медицинских изделий Общая теория
 1  2013 DGM ФАРМА АППАРАТЕ РУС Moscow.
MHP Verlag, Germany
Flag-id-lgflagPolish
Polski
2011-06-22. Book cover Polish version of the book on Sterilization of Medical supply. Sterylizacja ZasobówMedycznych 978-83-932434-02
Sterylizacja ZasobówMedycznych
 1 2011 PSRSDM, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej
Flag-no-lgflagNorwegian
Norsk
2014-02-20. Cover of the Norwegian version of the book. Realized and published throu the Norsk forening for Sterilforsyning. 978-90-75829-07-5
Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk utstyr
Out of print
 1  2014 NFS, Norsk Forening for Sterilforsyning
NFS, Norsk Forening for Sterilforsyning
Flag-tu-lgflagTurkish
Türkçe
Book cover: Turkish 2010 90-75829-04-3
Týbbi Malzemelerin Buharla Sterilizasyonu
 1  2010  MSUD, Merkezi Sterilizasyon Üniteleri Derneği
MSUD
 Flag-ja-lgflag
Japanese
日本語
Cover of the Japanese version of the book. Realised through Meilleur, Tokyo; Published through Nakayama publishers, Tokyo, Japan.  978-4521736730
医療現場の清浄と滅菌
1   2012 Meilleur Co., Ltd.
ミュール株式会社中山書店 Nakayama publishers, Tokyo, Japan