Book: Medicīnisko ierīču sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā. Pirmais izdevums latviešu valodā.

 

NL-Renkum HEART Consultancy 20211109 Book Sterilisation Jan Huijs Cover Latvian Medicīnisko ierīču sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikāengöring, desinfektion och sterilisering av medicintekniska produkter

Pirmais izdevums latviešu valodā 2021

Gundars Lācis tulkojums latviešu valodā

ISBN: 978-90-75829-xx-x.

Utgivare HEART Consultancy Nederländerna
Sterivita/IKSA: Sterivita, Lativa

 

Teksts uz vāka:

Slimnīcās un klīnikās ir nepieciešams, lai viss aprīkojums un materiāli, ko izmanto pacientu ārstēšanai, būtu absolūti droši lietošanai: slimību izplatīšanās iespējai jābūt pēc iespējas mazākai. Tīrīšana, mazgāšana, dezinfekcija un sterilizācija ir svarīgas metodes cīņā pret šo vienmēr pastāvošo draudu. Jo īpaši tad, kad AIDS izplatījās visā pasaulē, pieprasījums pēc atbilstošām infekciju kontroles procedūrām ieguva milzīgu impulsu. Tādas slimības kā B hepatīts, par kurām zināms, ka tās tiek pārnestas ar piesārņotiem ķirurģiskiem instrumentiem, veicināja nepieciešamību pēc stingrākām vadlīnijām dezinfekcijai un sterilizācijai. Šī grāmata pievēršas visizplatītākajai un drošākajai sterilizācijas metodei, ko izmanto veselības aprūpes iestāžu centrālajās sterilizācijas nodaļās: sterilizācija ar paaugstinātas temperatūras tvaiku.
Pirmais lielais solis sterilo materiālu sagatavošanas uzlabošanā ir visa iesaistītā personāla (tehniķu, personāla un lietotāju) apmācība. Turklāt Eiropas tiesību aktos par medicīnas ierīcēm un ar sterilizāciju saistītajos standartos izglītība ir nepieciešama ikvienam, kas iesaistīts sterilizācijā neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz sterilizācijas iekārtas ražotāju vai tehniķi, kas to uztur vai lieto. Šī grāmata sniedz pamatu šīs prasības izpildei. Sākotnēji tā bija paredzēta tehnisko dienestu darbinieku izglītošanai attālās veselības iestādēs, tagad tā ir kļuvusi par mācību grāmatu, kuru var izmantot ikviens, kurš interesējas par sterilizāciju.
Arī Latvijā ir nepieciešamība pēc vispārējas mācību grāmatas par šo tēmu, un 2019. gadā ar Gundara Lāča starpniecību, kas pārstāv IKSA (Infekcijas Kontroles un Sterilizācijas asociācija Latvijā), tika nolemts, ka grāmata būs pieejama latviešu valodā.
Infekcijas Kontroles un Sterilizācijas asociācija ar prieku iesaka grāmatu visiem saviem biedriem un visiem tiem, kas iesaistīti medicīnisko ierīču sterilizācijas praksē.

Gundars Lācis tulkojums latviešu valodā

 

Pateicība

Grāmata “Medicīnisko ierīču sterilizācija piesātinātā ūdens tvaikā” ir ļoti nepieciešama veselības aprūpē strādājošiem, kuru tiešie pienākumi saistīti ar medicīnisko ierīču apstrādi un sagatavošanu pacientam drošai tālākai pielietošanai ārstēšanā un aprūpē. Veselības aprūpe gadu desmitos ir kļuvusi tik ļoti daudzfunkcionāla, ka bez šādiem speciālistiem vairs iztikt nevar. Vēlos pateikties visiem, kuri atbalstīja un palīdzēja tulkojumā. Vispirms jau savai sievai Danutai par pacietību, sapratni un atbalstu. Bērniem, īpaši Robertam par iesaisti attēlu apstrādē. Līgai un Baibai par par padomiem terminoloģijā. Paldies Antrai Iļjinai par nenovērtējamo palīdzību tieši tulkošanas procesā.
Paldies par tulkojuma nodrošinājuma iespēju:

B. Braun Medical SIA, īpaši Aivaram Gailītim, Aijai Legzdiņai, Uldim Kļaviņam
Arbor Medical Korporācijai, īpaši Dacei Rātfelderei un Dagnijai Grīnbergai
Belimed AG, īpaši Dirk Giess un Olafam Gūtmanim
Medical SIA, īpaši Igoram Palkovam un Laurai Lūsiņai

Paldies visam manam kolektīvam Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Sterilizācijas nodaļā par profesionalitāti, atsaucību, izturību un pacietību.    
Ceru, ka šī grāmata kļūs par impulsu medicīnas ierīču apstrādes tehniķa kā profesijas ieviešanai mūsu valstī.

Gundars Lācis, Riga, 01-10-2021

Priekšvārds

Ir pagājuši jau gandrīz 39 gadi, kopš, būdams tehniķis, aizbraucu uz Ganu Rietumāfrikā un pavadīju tur 7 gadus.  Biju atbildīgs par aprīkojuma uzturēšanas servisa izveidi slimnīcās Katoļu baznīcas veselības aprūpes sistēmas ietvaros.  Sākotnēji darbība koncentrējās uz iekārtu kārtējiem remontiem un visa iekārtu parka uzturēšanu. Vēlāk galvenie pienākumi ietvēra organizatorisko darbu, īpaši personāla apmācību.  Atklāju, ka lielākajai daļai iekārtu un aprīkojuma pieejams liels apmācību un studiju materiāla klāsts. Savukārt attiecībā uz medicīnisko ierīču sterilizāciju informācija bija ierobežota ar ļoti īsām instrukcijām par iekārtu lietošanu, un pilnībā trūka pamatinformācijas par pašu procesu. Pēc līguma beigām Ganā tiku aicināts sagatavot mācību materiālus slimnīcu tehniķiem. Kā pirmo tēmu izvēlējos medicīnisko ierīču sterilizāciju. Tas notika deviņdesmito gadu sākumā, laikā, kad Nīderlandē tika veiktas lielas izmaiņas sterilizācijas pasaulē.  Tolaik Nīderlande šajā jomā bija viena no līderēm. Sterilizācijas un sterilitātes vadlīnijas bija tikko noformulētas un kļuva par pamatu topošajiem Eiropas standartiem instrumentu sterilizācijas jomā. Jomas profesionalitāte strauji auga.

Labās senās dienas! Medicīnas iekārtu tehniķa darbs operāciju zālē misijas slimnīcā Ganā (Asin Fosu, 1982).  Pēc atgriešanās Nīderlandē tika dibināta HEART Consultancy (1994) Gadu gaitā arvien vairāk laika tika veltīts medicīnisko ierīču sterilizācijai.  Lēni, bet mērķtiecīgi tapa grāmata, apmācību programma tika prezentēta CSN personālam un tehniķiem, piemēram, Bungudu slimnīcā, Zamfaras štatā, Nigērijas ziemeļos (2011).
 

Rakstot grāmatu, sapratu, ka neesmu pilnībā novērtējis šīs tēmas sarežģītību!  Lai labāk sagatavotos, izgāju apmācību kursu MediThema mācību centrā pie Machiel Jan Bot kunga. Viņš ar lielu entuziasmu iepazīstināja mani ar mikroorganismu pasauli, infekciju prevenciju un sterilizāciju.  Lai apkopotu informāciju, sazinājos ar daudziem uzņēmumiem un iestādēm, kas saistītas ar sterilizāciju, to skaitā Nīderlandes Nacionālo Sabiedrības veselības un vides institūtu (RIVM). Jau tolaik Jack van Asten kungs virzīja zinātnisku pieeju instrumentu apstrādei slimnīcās visā Nīderlandē un ar savas nodaļas piemēru sāka ieviest uzlabotu kvalitātes kontroles sistēmu un sterilizācijas procesu atbilstības apstiprinājumus (validācijas).  Ar iegūtās informācijas palīdzību tika radīta pirmā grāmatas redakcija angļu valodā, tā tika izdota 1996. gadā ar ESH, tagadējās WFHSS priekšteces, atbalstu.  2004. gadā tika izdots otrais papildinātais izdevums.  Pēdējo gadu laikā man ir bijusi iespēja daudzās valstīs, īpaši Āfrikā, pasniegt medicīnisko ierīču apstrādes kursus.  Tā bija lieliska pieredze, novērot visu to cilvēku entuziasmu, kuri vēlas kaut ko mainīt savā darbības jomā. Grāmata kalpoja kā pamatinformācijas sniegšanas instruments.  Līdz šim grāmata ir tulkota un izdota 9 valodās.  Tagad tīrīšana tiek uzskatīta par būtiskāko posmu medicīnisko ierīču apstrādē.  Pakošanas sistēmām ir būtiska nozīme sterilitātes nodrošināšanā lietošanas brīdī. Iepriekšējos izdevumos šīs tēmas tika apskatītas īsi. Jaunajā izdevumā gan tīrīšanai, gan pakošanai ir veltītas atsevišķas nodaļas. Ceru, ka līdz ar ceturto izdevumu ieguldījums medicīnisko ierīču apstrādē turpināsies.

Atbilstošai sterilizatora darbībai ir izšķiroša nozīme.  Daudzos projektos tiek veikta arī tehniķu apmācība.  St. Joseph’s slimnīca, Monrovija, Libērija (2015) Sākotnēji uzmanība apmācībā tika pievērsta Āfrikai; vēlāk semināri tika organizēti arī Āzijā, piemēram, Kualalumpuras slimnīcā (2017).  Publicēto grāmatu vienmēr varēja izmantot kā apmācību rokasgrāmatu.

Sterilizācija ir joma, kurā sastopas daudzas aizraujošas zinātnes un tehnoloģiju sfēras, no mikrobioloģijas, medicīnas un fizikas līdz mašīnbūvei un elektronikai.  Profesija, kurā satiekas dzīvība un nāve; sfēra, kurā dzīvība mikroorganismu līmenī tiek upurēta, lai aizsargātu mūsējo. Šajā aspektā sterilizācija iegūst filozofisku/ētisku raksturu. Šī grāmata var būt kā ievads visiem, kuri saskaras ar šo aizraujošo jomu, tās būtisko ieguldījumu drošā to pacientu ārstēšanā, kuri ir nodevuši savas dzīvības mūsu rokās.

Jan Huys, HEART Consultancy,
Renkum, Nīderlande, 2021. gada aprīlis