Reisverslag: 28-05-2006 Malawi, Bericht uit Kasungu National Park

Beste Allemaal,

De zon komt vanuit net op in het oosten over het kleine meer dat zich voor ons huisje uitstrekt. Er hangen lage flarden mist over het water. Af en toe het geluid van een diepe zware zucht van wat een wel erg groot dier moet zijn. Dan is het weer stil en wat blijft is het geluid van krekels en vogels. We zijn in het nationaal natuurreservaat in Kasungu, Malawi (zie bijgaande kaart).
Voor ons huisje strekt een groot meer zich uit. Een groepje van 8 nijlpaarden ligt een beetje uit de oever (Foto 1). Hun ruggen en hoofd steken net boven het water uit. Af en toe verdwijnen ze onder water en verschijnen even later weer. Ze lijken tevreden. Als ze zo liggen is het enige wat ze af en toe bewegen hun kleine oortjes. Aan de overkant verschijnen gazelles en allerlei vogels.

 

 Foto 1: Zonsopgang in Kasungu National park: Nijlpaarden doen zich tegoed in het meer.

 

Malawi ligt tussen Zambia, Tanzania, en Mozambique
Om 6 uur in de morgen nemen we ons ontbijt (Foto 2), terwijl we van dit schouwspel genieten. Af en toe bromt een nijlpaard met zijn diepe maar krachtige stem. Je voelt dat hier gesproken wordt door een dier van groot gewicht…
We kwamen hier gisterenavond aan in de Lifupa lodge, gelegen aan de oever van het meer in het Kasunga natuurreservaat, en wordt gerund door een Duitse mevrouw en haar man. We werden direkt gewaarschuwd voor de olifanten. Drie dagen geleden werd een personeelslid door een olifant gedood, nadat hij in het donker naar het meer was gegaan om te vissen… Het blijkt dat als gevolg van stropers die uit zijn op het ivoor, in de afgelopen 10 jaar de populatie van de kudde in het park van 1800 olifanten gekelderd is naar rond de 80! De olifanten zijn agressiever geworden…Foto 2: Lifupa lodge waar we deze nacht te gast waren

 

Net voor de schemering betrekken we de heel stijlvol ingerichte huisjes.
Bij het vallen van de avond verschijnen de sterren aan de gitzwarte hemel. De melkweg met haar wolken van miljarden sterren strekt zich uit van oostelijke naar de westelijke hemel. Een adembenemend schouwspel dat je de overtuiging geeft dat er meer moet zijn dan alleen wij…

Sinds 7 mei ben ik hier in Malawi. Aanvankelijk voor 2 weken, maar dit is uiteindelijk verlengd tot bijna 4 weken. Het Ministerie van Gezondheid wil het onderhoud van ziekenhuisapparatuur privatiseren. Dit zal het komende jaar gaan gebeuren. Om de activiteiten van de bedrijven die hierbij betrokken zullen worden te kunnen controleren, wil men beschikken over middelen die daarbij kunnen helpen. Al enkele jaren geleden mochten we assisteren bij het opzetten van een database van de inventaris van alle ziekenhuizen in het land, en werd een aanzet gemaakt voor een systeem voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de regionale onderhoudswerkplaatsen in de vier grote steden van het land. Deze werkplaatsen worden nu nog door overheidsstaf bemand. In de toekomst zullen dit mensen van prive-ondernemingen zijn. De inventarisatie werd indertijd gefinancierd door de Europese Unie. In 2003 liep de financiering af en werd het systeem nog maar heel beperkt geactualiseerd. Nu met de vraag naar de monitoring van de private onderhoudsbedrijven, werd het thema weer actueel, en werd een evaluatie gedaan. Met de conclusie dat we werden uitgenodigd om het systeem zodanig aan te passen dat de vereiste beoordeling van de bedrijven mogelijk zal zijn. De afhandeling van de werkzaamheden moet veel strakker en vooral ook de beveiliging van de data kreeg hoogste prioriteit. Daarvoor moesten een groot aantal functies aangepast worden. Zodanig dat mijn bezoek toch met 2 weken verlengd moest worden.
Nu lijkt er flink schot in te zitten. De komende week is er een cursus voor de managers van de werkplaatsen, om hen vertrouwd te maken met de nieuwe componenten van het systeem. Ik ben hier samen met Pieter de Ruijter, de collega waarmee ik al sinds 1995 vele projecten samen deed. Dit is echter de eerste keer dat we samen op stap zijn. De financiering van de privatisering van het onderhoud komt van het Duitse KfW (Kredietstelle fuer Wiederaufbau); de Duitse ontwikkelingsbank. De opdracht om de hervorming samen met het ministerie door te voeren is een Maleisisch adviesbureau Mediconsult, die ons weer ingehuurd heeft om de software aan te passen. Emma de Guzman, een Filippijnse mevrouw heeft de algemene leiding en werkt nauw samen met het departement voor Physical Assets Management van het Ministerie van gezondheid. (Foto 3)
Foto 3: Ons team: Emma de Guzman, Pieter de Ruijter, John en Fergus

De afgelopen dagen waren we in Mzuzu, een provinciestad in het noorden van het land. De stad ligt in een heuvelachtig gebied, met veel bebossing (Foto 4), en het is er een stuk kouder dan in Lilongwe. Met 18 graden is het er heel prettig…
Emma wilde nog samen met Pieter de inventarisatie van het regionale ziekenhuis controleren. Er waren nogal wat vragen. Bovendien zou Pieter de computers van de regionale werkplaats in orde maken voor het gebruik van onze software in een netwerk, en vervolgens de nieuwe software installeren. Het gaf mij de kans om de sterilisatieafdeling van het ziekenhuis te bezoeken (Foto 5). Het was echt geweldig leuk om een van de cursisten weer te ontmoeten die indertijd (2003) deelnam aan de cursus. Heel veel van het geleerde tijdens die cursus bleek te zijn doorgevoerd: De inpakmethoden, het dubbel verpakken, het schrijven van datum, naam van de set enz. op het stukje sterilisatietape; er worden regelmatig sterilistor-tests uitgevoerd. Als trainer geeft het grote voldoening te zien dat zoveel van het geleerde werd opgepikt!Foto 4: Mzuzu, in het noorden van Malawi. Blik vanuit de hotelkamer. Groen en koel!

De komende week zal nog heel erg pittig worden. Er zijn nog veel details in de programmatuur die nog aangepast moeten worden. En ook tijdens de cursus zullen nog opmerkingen/bugs!!? naar boven komen die aandacht verdienen.
Toch verwacht ik dat met de week die er nog is, het voldoende moet zijn om een werkbare versie op te leveren.
Maandag 5 juni hoop ik dan weer veilig terug in Nederland terug te komen.

Foto 5: Bezoek aan de sterilisatie afdeling van het Mzuzu regional hospital.

We hebben nog een uurtje hier in Kasungu. De nijlpaarden zijn inmiddels naar de overkant gezwommen. Om twee uur vanmiddag wordt een grote kudde olifanten verwacht. Helaas ziet het er naar uit dat we ze alleen moeten laten. We moeten terug naar Lilongwe om vanavond de laatste voorbereidingen te doen voor de cursus die morgen begint …
Foto 6 geeft een beeld van de behuizing voor de mensen op het platte land. Op de achtergrond is nog net een gigantische villa zichtbaar: een buitenverblijf voor de president… Het blijft een gekke wereld…

 

Foto 6: Contrasten: op de voorgrond het huis van de gemiddelde Malawiaan, achter tegen de berghelling, het buitenverblijf van de vorige president.

 

Enkele cijfers over Malawi.

 

Malawi is een van de armste landen in Afrika. Hieronder volgen voor geïnteresseerden enkele cijfers.

Met heel veel groeten uit Kasungu National Park, Malawi

Jan Huijs

 

Hieronder nog enkele gegevens over Afrika en Malawi
Bron: “Het gezicht van de Armoede“. Verslag over het dorp Dickson in Malawi; door Kasiya. Maandblad van NRC Handelsblad. Sept 2005.Ruim 2.7 miljard mensen leven van minder dan 2 EURO per dag. 1.1 miljard mensen leven van minder dan 1 EURO per dag. UNDP/WB.

Afrika is het enige continent waar extreme armoede nog steeds toeneemt. Het aantal Afrikanen dat minder van een Euro per dag moet rondkomen is de afgelopen kwart eeuw verdubbeld tot 345 miljoen.

60% van de dorpen in Malawi ligt op meer dan 2 km lopen van de dischtstbijzijnde weg voor gemotoriseerd verkeer. 90% van de dorpen ligt meer dan 10 km afstand. (Jeffre D. Sachs. The end of Poverty. Economic possibilities for our time.

In malawi leeft 76.1% van de mensen van minder dan 2 Euro per dag. 41.7 % van minder dan 1 EURO. UNDP

85% van de 11.2 miljoen Malawianen is boer en leeft dus op het land.
Het jaarlijks inkomen per hoofd van de bevolking in Malawi is 150 $; in NL 23.860 $;

De levensverwachting in Malawi is 37.8 jaar. In NL 78.3 jaar.
Meer dan 1 op de 3 Afrikanen lijdt honger. 825 miljoen lijden honger; van wie 228 in afrika. No eens 2 miljard mensen kampen met een tekort aan vitaminen en mineralen waardoor ze achterblijben in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

Door verminderde bodemvruchtbaarheid is de voedselproductie in Malawi de laatste 25 jaar met 23 % gedaald, ondanks de sterk groeiende bevolking.

Een Malawiaanse boer krijg 0.17 dollarcent per kilo tabak; een Amerikaanse boer 4.15 dollar dankzij subsidie van de Amerikaanse overheid

Het Niveau van het onderwijs in Malawi is onaanvaardbaar laag. Bijna 39% vam de bevolking is analfabeet. (WB country status report)

14% van de geslachtsrijpe Malawianen is met aids besmet. Dat zijn 1 miljoen mensen op een bevolking van 11.2 miljoen.

25% van de kinderen onder de 5 jaar is ondervoed; 49 % te klein voor zijn leeftijd (UNDP)
De prijs van kunstmest in Malawi ligt 4-6 keer hoger als op de Wereldmarkt. (Jeffrey D. Sachs. The end of Poverty: Economic Possibilities of our Time.

Afrika is de enige regio ter wereld waar het aantal gevallen van tbc blijft groeien. In 2003 overleden 1.3 miljoen mensen aan tbc. vrijwel uitsluitend in ontwikkelingslanden. (WHO)

Jaarlijks overlijden 2-3 miljoen mensen aan malaria. 90% valt in Afrika, vooral onder kinderen (WHO, UNICEF)

Minder dan de helft van de mensen in Malawi heet toegang tot de belangrijkste medicijnen (UNDP)

Het risico dat een moeder bij de bevalling overlijdt is in Afrika 1 op 16. In N Amerika is dat 1 op 3700 (UNDP)

In Malawi sterven 114 van de 1000 levend geborenen in het 1e levensjaar. In NL 4,5 van de 1000. Mondiaal sterven jaarlijks 4 miljoen kinderen in het 1e levensjaar, nog eens 4 miljoen worden dood geboren. 99 % in ontwikkelingslanden.

Bijna de helft van de Afrikaanse kinderen tussen de 5 en 14 jaar werkt. (UNICEF)
De komende 25 jaar komen er anderhalf miljard mensen bij in ontwikkelingslanden. 50 miljoen in rijke landen (WB)

In Malawi is eenderde van de bevolking ondervoed.

Het niveau van de extreme armoede in combinatie met slechte oogsten is rampzalig voor de voedselzekerheid. De regering heeft een extreem slechte reputatie in het waarborgen van voedselzekerheid. (Malawi and Africa Peer Review Mechanism 2004)

De laagste twee klassen van armen maken 80-90% van de huishoudens in Malawi uit. 10 jaar geleden was dit nog 30-40 % (WB Voices of the poor)

43% van de mensen in Malawi heeft geen toegang tot schoon drinkwater; 24% heeft geen sanitair.

Malawi krijgt jaarlijks 35$ ontwikkelingshulp per hoofd van de bevolking. De Nederlandse Antillen 295; Gaza en de Westbank 262; Cyprus 63, Estland 49, Hongarije 42 (Economist)

80% van alle bezit is in handen van een miljard mensen. 16% van de mensheid. Het overgrote gedeelte woont in W. Europa, N Amerika en Japan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *