Reisverslag: 11-07-2005: Burkina Faso. Bericht uit Ouagadougou.

Beste allemaal,

Al bijna drie weken ben ik hier in Ouagadougou, Burkina Faso. Het derde bezoek is het alweer. De eerste twee hadden vooral betrekking op de invoering van het geautomatiseerd systeem voor beheer van apparatuur, gebouwen en infrastructuur (PLAMAHS) tbv het Ministerie van Gezondheid. Van de 1300 instellingen is nu ongeveer de helft van de data opgehaald en 40 procent ingevoerd. Een hele grote operatie.Van deze inventarisatie doen we nu een evaluatie, en lever een verbeterde versie van de software. Maar de hoofdtaak was deze keer het presenteren van twee cursussen over sterilisatie: een basis cursus voor de techneuten van de kleinere ziekenhuizen, en een voor de senior-technici.De situatie in veel plaatsen is onvoorstelbaar voor iemand die hier nooit was.Vooral in de kleinere verafgelegen gezondheidsposten. Maar ook in degezondheidscentra in de buitenwijken van de hoofdstad Ouagadougou.

Voorbeeldje: Voor het doen van praktijkwerk waren we op zoek naar een geschikte locatie. Voorgesteld werd de het ziekenhuisje van de wijk Pissy (67 bedden), in het zuid-westen van de stad. Er zou net een nieuwe sterilisator geleverd zijn. We gaan er naar toe.En inderdaad. Een mooi nieuw blauw apparaat: de nieuwe verticale autoclaaf van het Zweedse Getinge, de grootste sterilisatorbouwer ter wereld. Het apparaat werd geleverd via een groot programma ter verbetering van de gezondheidszorg, gefinancierd door Nederland en Zweden. Het gaat hierbij om een budget van miljoenen Euros. Het apparaat is in februari aangekomen. Het blijkt een semi-automaat te zijn, met nogal veel gevoelige elektronica. Met ook nog iets speciaals: De dekselpakking moet onder waterdruk gezet worden om goed af te sluiten. Die moet minstens 2 bar zijn. Zo niet dan weigert het apparaat te starten. Die druk is er vrijwel nergens in het land. Het komt er op neer dat het apparaat nog geen cyclus heeft kunnen draaien.En voorlopig ook niet zal doen. Een oplossing is om een opvoerpomp te plaatsen. Probleem blijft: wie betaalt dat? Het geld voor deze van het project waarmee deze apparatuur is aangekocht is al lang verbruikt.Weer geld los te maken, is een ingewikkelde procedure. Bovendien zijner de wijk waar het ziekenhuisje staat, hele weken achter elkaar dat er geen stromend water is. Het water wordt dan in tonnen aangevoerd. En dan zal een opvoerpomp het probleem ook niet oplossen. Van deze apparaten zullen er op korte termijn 10 geleverd worden. Het is te laat om de zaak terug te draaien. Het komt er op neer dat in vrijwel al deze plaatsen een probleem met dit apparaat zal zijn! Kosten per apparaat: 7.000,– Oftewel EURO 70.000 in de goot… In het betreffende kliniek hadden ze nog een horizontale autoclaaf, maar die is kapot: Problemen met de besturing. Men heeft nu alleen nog een kleine hete lucht sterilisator, waarmee alle werk gedaan wordt, inclusief het textiel. Tijdens het korte bezoek heb ik die niet kunnen controleren.Maar ik vrees dat ook dat niet al te best is. Al met al schiet het op deze manier niet op. Het is echt nodig om met de beslissers en de mensen die de specificaties maken te praten.Verder vind ik dat ook de fabrikant zijn verantwoording heeft, en rekening moet houden met de bestemming van zijn apparaten. Maar helaas blijkt er bij fabrikanten maar verschrikkelijk weinig kennis van de markt hier te zijn. Wat hier gebeurde is een schoolvoorbeeld hoe het steeds maar weer mis gaat. Het wordt echt tijd dat specificaties voor een geschikte autoclaafvoor hier, en de bijbehorende aangepaste technische norm geaccepteerd gaat worden. Het blijkt een lange weg. Soms je het gevoel tegenwindmolens te vechten.

Met de miljarden die de G8 nu vrijmaken moet er op dit terrein toch iets nuttigs te doen zijn:
niet alleen voor sterilisatie, maar over de hele breedte van technologie in de gezondheidszorg; zo verschrikkelijk veel kan verbeterd kan . Technologie moet aangepast zijn naar de omstandigheden hier. Fabrikanten moeten gedwongen worden met regelgeving om voor deze markt geschikte apparatuur te leveren. Ik ben ervan overtuigd dat het kan. Dit bezoek hier bevestigt die overtuiging. En het geld is er: als de internationale donorgemeenschap bereid is (misschien zonder het te weten) geld met bakken door de goot te gooien – en er geen haan ernaar lijkt te kraaien – dan moet het toch ook mogelijk zijn, geld te vinden dat op een nuttige manier gebruikt wordt…

De mensen die hier aan de cursus mee deden bevestigden de problemen. Zij worden geconfronteerd met al die “mooie” spullen, en worden, als ze een apparaat dan niet aan de praat krijgen daarop aangekeken. Ze zitten in een heel lastige situatie. Als je nagaat wat een techneut ineen districtziekenhuis dan in de maand verdient: 30.000 cfa in de maand! Dat komt neer op nauwelijks 50 Euro! (Een verpleegster ontvangt 70.000; ook niet veel, maar al een stuk beter…). Je kunt hier wel wat meer met een Euro, maar het houdt een keer op… Onderhoudmensen,vooral de techneuten in de kleinere ziekenhuizen, worden nog veel teveel gezien als de jongens die ergens in een smerig hok moeten proberen met vrijwel niks allerlei moderne apparaten aan de praat te krijgen en te houden.
Tijdens deze cursus werd hun officiële titel veranderd van “werklieden”, naar “technicus”. Dat alleen al is een opwaardering. Nu de volgende stap: trainingen en opwaardering van het salaris.
Zoals ik al in mijn verhaal uit Senegal vertelde respecteer echt die jongens, die ondanks alle problemen en beperkingen hun werk proberen te doen…Vrijdagavond hadden we het afsluitende feestje. Echt supergezellig.Dan komen dit soort verhalen naar boven. Men spreekt vrijuit. Het hart wordt gelucht.
De komende week ben ik nog een week hier in Ouagadougou. Dan nog een week naar Ghana! Na 16 jaar terug naar mijn tweede thuis, zo voelde ik het indertijd althans.
Eerst ga ik naar een ziekenhuis (Eikwe, Western Region, aan de kust),waar het prototype van een sterilisator getest wordt, waaraan we de afgelopen jaren in de TU Eindhoven gewerkt hebben. Daarna hoop ik echtenkele oude vrienden en kennissen te kunnen ontmoeten.
Op 29 Juli hoop ik dan weer veilig thuis te komen.
Midden Augustus dan nog 2 weken naar Kaapstad, Zuid Afrika, ook vooreen cursus sterilisatie. Daarna eindelijk weer een tijd thuis. Wat ik het vorig jaar te weinig aan opdrachten had, is er dit jaar eigenlijk wat veel van het goede.. Ik probeer er toch het beste van te maken.Vooral voor Yoko, Mariko en Junko zal het niet makkelijk zijn…Na eind Augustus ben ik er wat langer en hoop ik jullie echt weer te ontmoeten!

Vannacht en vanmorgen regende het hier. Met bakken kwam het naar beneden. De laatste weken was het regelmatig raak. De mensen zijn blij. Er kan gezaaid worden. Met de hoge temperaturen groeit alles supersnel.

London
Ik hoorde over de aanslagen in Londen. Het feestje dat er gevierd werd met het binnenhalen van de Olympische spelen heeft wel héél erg kort geduurd. Ik heb het gevoel dat dit terrorisme niet met nog strengere maatregelen en controles is op te lossen. De gevoelens van apathie en haat die in de hoofden van mensen speelt, kan niet weg gecontroleerd, opgesloten of zelfs afgeschoten worden. Met de hautaine houding die het Westen vaak neigt aan te nemen zal er vrees ik weinig veranderen. De diplomatie; respect voor elkaar; overleg. Ik denk toch dat het uit die richting moet komen. Een heilige oorlog tegen de “as van het kwaad” lost naar mijn gevoel problemen beslist niet op… Daarmee blijft de veiligheid in westerse steden onder spanning staan. En halen we naar mijn mening ons nog meer ellende op de hals…

De allerbeste wensen uit een goed Ouagadougou.

De laatste tijd liet ik weer weinig van me horen. Weer wil ik hiervoor mijn excuses aanbieden.

Jan Huys

Sterylizacja Zasobów Medycznych

P-WarsawStowarzyszeniaSterylizacja20110622BookCoverSterylizacjaZasobówMedycznychSterilizationOfMedicalSuppliesBySteamJanHuijs Sterylizacja Zasobów Medycznych
Cena książki wynosi 45,00 PLN + koszty przesyłki w następującym rozliczeniu:
Koszt przesyłki – 1 – 5 egz. od 11,50 – 13.00 PLN
Przesyłki powyżej 5 egzemplarzy wysyłamy kurierem koszt około 40,00 PLN
Przy składaniu zamówień należy podać dokładny adres i dokonać wpłaty na następujące konto Stowarzyszenia
PKO BP I Oddział w Bydgoszczy Nr 52102014620000730200189969

Rozwój nauk medycznych, szczególnie w technikach aseptycznych terapii inwazyjnej, oraz ciągle zmieniający się „świat” drobnoustrojów i czynników patogennych dla człowieka, wymusza równoległy postęp w technologiach dekontaminacji, w rozwoju znanych, oraz w poznawaniu nowych metod i procesów mikrobójczych. Reprocesowanie wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (oczyszczanie, dezynfekcja, sterylizacja) i sterylizacja wyrobów „czystych”, to też wyzwanie w obszarze różnorodności surowców i materiałów, z których wyroby są wykonane, oraz wyzwanie z powodu skomplikowanej geometrii ich kształtów (wąskie długie światła, gwinty, nity, zamki przewlekane, itd.). Powyższa sytuacja wymusza dysponowanie nowymi skutecznymi w dekontaminacji technologiami, oraz wykonywanie czynności reprocesowania przez osoby profesjonalnie do tego przygotowane. Uzawodowienie tej grupy pracowników medycznych i powołanie nowego zawodu „technika sterylizacji medycznej”, oraz kadry specjalistów zarządzających tymi procesami, stają się dziś wyzwaniem pilnym. Opracowanie autorstwa Jana Huysa, stanowi jeden z podręczników podstawowych dla nauki w zawodzie „technik sterylizacji medycznej”, oraz dużą pomoc merytoryczną dla innych zawodów medycznych zainteresowanych użyciem produktów sterylnych, prezentujących wysoką jakość i spełniających wymogi określone normami. Redakcja Stowarzyszenia

Ordering

You can order this book through Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej here

Стерилизация паром медицинских изделий

RU-MoscowDGM-20130305BookCoverRussianVersion20130305FrontOnly_3039x4341_1520x2170Стерилизация паром медицинских изделий
Общая теория

Четвертое издание, переработанное и дополненное

Копирайт © Ян Гёйс

ISBN: 978-3-88681-110-6

Интернет: DGM: www.dgm.su

Общеизвестно, что сегодня внутри- больничные инфекции (ВБИ) являются одной из самых острых проблем здра- воохранения. По некоторым данным, уровень ВБИ в мире, в среднем, со- ставляет около 7-8%. В России и странах СНГ этот процент может быть выше. При этом экономический ущерб от внутрибольничных инфек- ций огромен: затраты на долечивание больных, инфицированных в условиях ЛПУ, во много раз перекрывают рас- ходы на предупреждение ВБИ за счет построения эффективной системы инфекционного контроля в ЛПУ, гра- мотно организованных процессов стерилизации медицинских изделий. Несмотря на остроту проблемы, про- фессиональной литературы на эту тему в нашей стране не хватает. Книга Яна Гёйса «Стерилизация паром медицинских изделий» восполнит этот пробел и станет источником получения полезной информации для работников здравоохранения, сотрудников лечеб- но-профилактических учреждений, студентов медицинских вузов. Книга «Стерилизация паром меди- цинских изделий» выдержала четыре издания на английском языке, при- обрела популярность в Европе и уже переведена на многие языки. На русском языке книга издается по инициативе и на средства группы ком- паний DGM — ведущего в странах СНГ поставщика оборудования для постро- ения систем инфекционного

Ordering

You can order the book here at DGM, Moscow

 

 

医療現場の清浄と滅菌

Cover of the Japanese version of the book. Realised through Meilleur, Tokyo; Published through Nakayama publishers, Tokyo, Japan.

医療現場の清浄と滅菌

登録情報
単行本: 304ページ
出版社: 中山書店 (2012/11/14)
言語 日本語
ISBN-10: 4521736734
ISBN-13: 978-4521736730
発売日: 2012/11/14

おすすめ度: この商品の最初のレビューを書き込んでください。
Amazon ベストセラー商品ランキング: 本 – 106,382位 (本のベストセラーを見る)
13位 ─ 本 > 医学・薬学 > 医学一般 > 衛生・公衆衛生学
カタログ情報を更新する、画像についてフィードバックを提供する、または さらに安い価格について知らせる
目次を見る

推薦のことば

このたび、滅菌の基本である高圧蒸気滅菌の原理と仕組みを中心に、初心者の方にも理解していただける教科書ともいえる素晴らしい書物が、高階雅紀先生(大阪大学医学部附属病院材料部部長、病院教授)のご尽力により日本語訳されて刊行されることになりました。「Sterilization of Medical Supplies by Steam(高圧蒸気滅菌による医療器材の滅菌)」です。著者はJan Huijs(ヤン・ハュス氏)で、オランダの王立技術者協会、同滅菌材料協会、滅菌供給業務世界会議の要職を務めているHEART Consultancy(ハート・コンサルタンシー)社の代表です。

我が国においては、日本医療機器学会の認定として第二種滅菌技士が2000年に、第一種滅菌技師が2003年に誕生して以来、滅菌に関する知識や技術水準は飛躍的に進歩を遂げてきましたが、欧米諸国での滅菌に関する技術や考え方を学ぶ機会は十分とは言えません。医師および看護師の教育を担う医育機関での滅菌に関する教育カリキュラムがまだ充実していないからです。

本書を覗いてみると、全体として三部構成となっており、第一部「概論」では、高圧蒸気滅菌に焦点を絞って滅菌工程の理論を詳細に解説しています。第二部の「日常の蒸気滅菌業務」では、器材の洗浄から滅菌、そして搬送・保管などの一連の業務について解説しています。第三部の「滅菌技術者のための項」では、蒸気滅菌器の補修と保守をおこなう技術者を対象として、その業務に関するガイドラインなどを紹介しています。

滅菌業務に係るすべてのスタッフに焦点を当てて大変わかりやすく書かれており、あたかも小説を読んでいるがごとく吸い込まれてしまいます。特に滅菌に関する国際基準であるInternational Organization for Standardization(ISO: 国際標準化機構)の難解な言い回しなどが、とても理解しやすく、図表や絵を示しながら書かれている点は大変感銘を受けました。

滅菌サプライ部門で働くスタッフは、本書により普段疑問に思っている事や、誤解している事などが明らかとなり、理解した上で業務に関わることができるようになります。これは、滅菌技術の水準を高めるばかりか、医療安全も考慮した日常業務に携わることが可能となり、患者安全に向けて大変意義あることです。

執筆者のJan Huijs氏は、母国のオランダでの活躍のみならず、かねてより中央アフリカ共和国やカメルーン、ナイジェリア、南アフリカ、タンザニアなどアフリカ諸国においても活動しています。医療機器の滅菌に関する訓練や講義などを積極的におこなって、その地域の滅菌に関するレベルの向上に寄与しています。我が国に対しても、2012年開催の第87回日本医療機器学会(札幌)および第13回World Forum for Hospital Sterile Supply 2012(WFHSS: 滅菌供給業務世界会議2012)(大阪)での講演に来日するなど、積極的に活動しています。

本書が、滅菌サプライに関わりのある皆様の日常業務にたいへん役立つものと確信しております。必携の書として活用していただけることを切望いたします。

2012年7月吉日

東京医療保健大学/大学院 教授

大久保 憲

Translation

This Japanese version of the book was translated and produced through

Meilleur

Publisher:

 

Order

You can order this book at Amazon.com

 

Sterilisatie van Medische Hulpmiddelen met Stoom

NL-WormerveerInterster20121215CoverBoekSterilisatieMedischeHulpmiddelenMetStoom2eDruk300dpi_1754x1240Sterilisatie van Medische Hulpmiddelen met Stoom

Herziene tweede Nederlandse druk. 2014

ISBN: 978-90-75829-00-6. Uitgever/distributie: Interster, Wormerveer, Nederland.

Met deze Nederlandstalige uitgave van het uit 1996 stammende boek Sterilization of medical supplies by steam wordt een mijlpaal bereikt in de Nederlandse sterilisatiewereld. Voor het eerst beschikken de Nederlandse centrale sterilisatieafdelingen hiermee over een boek dat het proces van sterilisatie van medische hulpmiddelen door middel van stoom uitgebreid, gedetailleerd en toegankelijk beschrijft. Auteur Jan Huys gaf dit boek in eerste instantie in eigen beheer uit en oogstte daarmee lof van de Europese sterilisatievereniging ESH, die het direct na verschijnen uitriep tot standaardwerk. Sinds die tijd is het boek nooit uit de aandacht verdwenen. Jan Huys bracht in 2004 een tweede, herziene druk op de markt, die opnieuw de nodige aandacht op zich vestigde. Ondertussen werden binnen de kringen van de Centrale Sterilisatie Club stappen ondernomen om de opleiding tot sterilisatiemedewerker een nieuwe impuls te geven. Stappen die inmiddels hebben geleid tot een totaal vernieuwde, via het ROC georganiseerde, opleiding waarbij de Nederlandstalige versie van het boek van Jan Huys als leidraad wordt gebruikt. Peter de Haas en Philip de Vries (respectievelijk destijds hoofd CSA en ziekenhuisapotheker/deskundige steriele medische hulpmiddelen in het UMC Utrecht), werden bereid gevonden om de tekst – andermaal herzien en geactualiseerd door Jan Huys – in het Nederlands te vertalen. Deze herziene tweede druk heeft bewezen dat Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom ruim vijftien jaar na de eerste verschijning de plaats heeft ingenomen die het feitelijk direct al verdiende: het standaardwerk voor de Nederlandse sterilisatiewereld.

NL-BerlicumSVN20131001SVNLogoAanbevolen door de SterilisatieVereninging Nederland (SVN)

Bestellen

U kunt dit boek hier bij Interster, Wormerveer bestellen

Voorwoord van de Auteur                                         

Good old days in Ghana: 1985. The HES team at the Mary Theresa Hospital in Dodi Papase where we just did install a major electrical supply network.

Goed oude tijden in Ghana: 1985. Het HES team in het Mary Theresa Hospital in Dodi Papase waar we het stroomvoorzieningsnetwerk hadden aangelegd.

Inmiddels al weer meer dan 32(!) jaar geleden vertrok ik als technicus naar Ghana (West Afrika) waar ik 7 jaar zou blijven. Ik was verantwoordelijk voor het opzetten van een onderhoudsdienst voor de ziekenhuizen van de missie-gezondheidszorg. Aanvankelijk richtte het werk zich vooral op het daadwerkelijk uitvoeren van reparatie en onderhoud aan apparatuur in de breedste zin van het woord. In de latere jaren verschoven de taken zich steeds meer naar organisatorische activiteiten en vooral ook training. Het bleek dat voor de meeste apparatuur uitgebreid studiemateriaal beschikbaar was. Echter voor sterilisatie bleef het beperkt tot vaak karige gebruiksaanwijzingen van fabrikanten zonder verdere achtergrondinformatie. Na afloop van het contract in Ghana werd ik gevraagd een aanzet te maken voor cursusmateriaal voor ziekenhuistechnici en koos dan ook sterilisatie als thema. Het was begin jaren 90; de tijd dat hier in Nederland de sterilisatiewereld enorm in beweging was. Nederland stond in de voorlinie van ontwikkelingen op dit terrein. De Richtlijnen Steriliseren en Steriliteit waren onlangs geformuleerd en vormden de grondslag voor de eerste Europese Normen met betrekking tot sterilisatie. Het vak professionaliseerde snel. Ik had me in het streven om een boek hierover uit te brengen dan ook stevig onderschat.
Ik kon een cursus volgen bij Machiel-Jan Bot die me met groot enthousiasme inleidde in de wereld van micro-organismen, infectiepreventie en sterilisatie. Om informatie te verzamelen kwamen er contacten met het bedrijfsleven en onder andere het RIVM, waar indertijd de legendarische Jack van Asten met strakke hand steriliserend Nederland aanstuurde. Uit de informatie die langzaam maar zeker werd verzameld kon de eerste Engelse uitgave ontstaan, die onder auspiciën van de ESH (de voorloper van het huidige WFHSS) in 1996 werd uitgegeven. In 2004 verscheen de tweede bijgewerkte druk. Bij ontmoetingen met mensen in het (Nederlandse) veld kwam de steeds vraag wanneer er eindelijk een versie in het Nederlands zou verschijnen. In het midden van 2005 namen Peter de Haas, hoofd CSA en Philip de Vries, ziekenhuisapotheker/Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen, beiden verbonden aan het UMC Utrecht, het initiatief en kwam er een eerste aanzet van de vertaling. In 2006 werd de knoop doorgehakt en werd tot publicatie besloten. Het bedrijf Interster stelde zich bereid om de financiering en uitgave te realiseren. De tekst werd getoetst en waar nodig aangepast aan de Nederlandse situatie.

Sterilisatie blijkt een vak te zijn met raakvlakken uit de meest uiteenlopende takken van wetenschap en techniek: van microbiologie, geneeskunde, tot werktuigbouw, elektronica en informatietechnologie. Uiteindelijk is het ook een confrontatie van leven en dood: Leven op micro-schaal wordt massaal geofferd ter bescherming van het onze. Daarmee krijgt sterilisatie haast een filosofisch/ethisch karakter. Het boek wil een inleiding zijn voor hen die te maken krijgen met dit fascinerende vakgebied dat een niet te onderschatten bijdrage levert aan de veilige behandeling van de vele patiënten, die daarmee hun leven mede aan onze zorg toe vertrouwen.  Voor de realisatie van deze Nederlandse uitgave wil ik hierbij iedereen die erbij betrokken was – ook weer bij deze tweede druk – van harte bedanken voor hun hulp, vertrouwen en geduld. Met name wil ik hier noemen:

Directie en Medewerkers Interster International
Peter de Haas, Philip de Vries, UMC Utrecht
Adrie de Bruijn, RIVM, Bilthoven
Arjan van Drongelen, RIVM, Bilthoven
Melchior Oldenburger, Martiniziekenh., Groningen
Jan Middelhoven, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
Machiel-Jan Bot
, MediThema
Thea Daha, UMC Leiden
Kea de Oude,
Mariette Jungblut, UMC Leiden
Coby Paardekooper

 

Jan Huijs enjoying spring time

Jan Huys, Oct. 2014