Book: Rengjøring, Desinfeksjon og Sterilisering av Medisinsk Utstyr Bad! Old!

 

Rengjøring, Desinfeksjon og Sterilisering av Medisinsk Utstyr

Norsk oversettelse av Anne Solberg og Vigdis Haram.
ISBN: 978-90-75829-12-9
NUR: 954:  Biomedisinsk Teknikk
Utgivelsesår: 2022

Forebygging av infeksjonssykdommer er viktigere enn noen gang. Krav til korrekt rengjøring, desinfeksjon og sterilisering er viktig for å bryte smittekjeden.  I vårt daglige arbeid får vi nye kompliserte kirurgiske instrumenter i takt med utvikling av nye operasjonsmetoder. Utviklingen stiller økte krav og kompetanse i vårt fag.
Norsk Forening for Sterilforsyning formål er blant annet:

  • Å være en bidragsyter og faglig premissleverandør innen utdanning og kompetansehevende virksomhet, også innen formell utdanning.
  • Å være en aktiv samarbeidspartner for den til enhver tid gjeldene høyskole som har ansvar for gjennomføring av lovpålagt utdanning. NfS skal bidra konstruktivt som høringsinstans for utforming av aktuelle fagplaner.
  • Avholde faglige arrangement minst 1 gang i året og ta opp tema og problemstillinger vedrørende sterilforsyning.

Fagboken er utgitt av Jan Huys i samarbeid med Norsk Forening av Sterilforsyning og gir et fundament som fagbok.
Denne reviderte utgaven har et nytt kapittel om rengjøring og emballering av produkter som skal steriliseres.
NfS (Norsk Forening for Sterilforsyning), WFHSS (World Forum for Hospital Sterile Supply) og VEDAS (Vocational Education Disinfection and Sterilization) anbefaler denne boken.

Forord                                            

Det er nå nesten 40 år siden jeg forlot for Ghana, Vest-Afrika, hvor jeg bodde i 7 år. Jeg arbeidet der som tekniker, og var ansvarlig for opprettelsen av en vedlikeholdsservice for sykehusene innenfor helsevesenet i den katolske kirke. Utgangspunktet for arbeidet var hovedsakelig fokus på de faktiske reparasjoner og vedlikehold av utstyr av alle slag. I de senere år har oppgavene forandret seg til mer organisasjonsarbeid og opplæring. Jeg fant at for det meste av utstyret, var et bredt spekter av opplæring og studier av materialer tilgjengelig.  For sterilisering derimot, var informasjonen jeg kunne finne ofte begrenset til korte instruksjoner for bruken av utstyret, uten noen form for bakgrunnsinformasjon. Etter endt kontrakt i Ghana ble jeg bedt om å begynne å forberede opplæringsmateriell for sykehusteknikere. Dermed valgte jeg sterilisering som et av de første emnene. Dette var på begynnelsen av nittitallet, en tid hvor temaet sterilisering var i bevegelse i Nederland. Nederland var i forkant av utviklingen på dette domenet. Retningslinjer for sterilisering og sterilitet var akkurat formulert og ble grunnlaget for de første europeiske standarder for sterilisering, og ble raskt profesjonalisert.

Gode gamle dager! Arbeid som tekniker opp mot medisinsk utstyr i en operasjonssal på et misjonssykehus i Ghana (Asin Fosu, 1982). Etter retur til Nederland ble  HEART Consultancy grunnlagt (1994). Ettersom årene gikk ble arbeidet mer konsentrert rundt sterilisering av medisinsk utstyr til gjenbruk. Seint men sikkert ble denne boken til, og opplæring ble gitt til sterilsentralmedarbeidere og teknikere slik som her i  Bungudu Hospital, Zamfara State, Nord Nigeria (2011).

Jeg måtte innse at jeg hadde overvurderte mine forutsetninger for å skrive en bok om emnet! For å være bedre forberedt deltok jeg på en opplæring hos Mr. Machiel Jan Bot for Medithema, som introduserte meg med stor entusiasme inn i verden av mikroorganismer, infeksjonsforebygging og sterilisering. For å samle informasjon kom jeg i kontakt med mange steriliserings-relaterte selskaper og blant annet RIVM: Institutt for folkehelse og miljø i Nederland. På den tiden var den nå avdøde Mr. Jack van Asten pådriver for en vitenskapelig tilnærming til sterilforsyning i sykehus over hele Nederland og gjennom sin avdeling håndhevet og forbedret han kvalitetskontroll og validering av steriliseringsprosesser. Fra den informasjonen som sakte men sikkert ble samlet inn, ble den første engelske utgaven opprettet og ble publisert i 1996 under ledelse av ESH, forløperen for dagens WFHSS.

I 2004 ble den nest oppdaterte utgaven utgitt. I løpet av de siste årene har jeg hatt muligheten til å presentere kurs om sterilforsyning i mange land, spesielt i Afrika. Det er en stor opplevelse å se entusiasmen til alle de menneskene som ønsker å gjøre forbedringer på sitt eget felt. Boken har vært et verktøy for å gi grunnleggende informasjon. Med denne tredje utgaven håper jeg dette bidraget til å forbedre steril- forsyning kan fortsette.

Det er viktig at sterilisatoren fungerer som den skal. I mange prosjekter tilbys også opplæring for teknikere.  St. Joseph’s Hospital, Monrovia, Liberia (2015) Opprinnelig var fokus på opplæring i Afrika, men senere ble workshops presentert i Asia også, slik som her i Kuala Lumpur Hospital (2017). Boken som ble publisert kunne brukes som retningslinje for opplæringen.

Sterilisering er et felt der mange spennende fag og teknologier møtes: fra mikrobiologi, medisin, til teknisk og elektrofag. Et yrke hvor liv og død møtes, der livet på mikronivå  massivt ofres for å beskytte vårt. Ved dette temaet man blir nesten filosofisk av etisk karakter. Denne boken vil være en introduksjon til et svært fascinerende fagfelt, et felt som gir et betydelig bidrag til sikker pasientbehandling.

 Jan Huys, HEART Consultancy,
Renkum, Nederland, februar 2022